Tạo sự chuyển biến to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị\

Lời khai mạc của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội nghị công tác tư pháp toàn quốc năm 2003, ngày 14-4-2004, tại Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Lương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!