Hướng dẫn bồi thường vật chất và phục hồi danh dự cho người bị oan sai: Từ 5-5-2004, thực hiện Nghị quyết 388 của Quốc hội\

Giới thiệu nội dung Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị quyết 388 của UBTVQH ngày 17-3-2003

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Anh Tuấn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!