Châu âu tái thống nhất đồng sàng dị mộng

Bài giới thiệu sơ lược lịch sử phát triển của EU tính từ năm 1951 gồm 6 nước cho tới 1-5-2004 gồm 25 nước, một thực thể siêu quốc gia. Tuy đã trở thành người cùng hội, cùng thuyền, những giữa các nước vẫn còn nhiều khác biệt không thể gạt bỏ ngay được. 10 nước mới gia nhập EU gồm: Ba lan, Czech, Hun...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
EU
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!