29 năm, nước Mỹ và những lời nói dối: 29 năm giải phóng miền Nam qua báo chí Mỹ (30/4/1975-30/4/2004)\

Nhân 29 năm ngày giải phóng miền Nam và 31 năm ngày toán lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt nam theo hiệp định Paris (29/3/1973-29/3/2004), tác giả giới thiệu bài viết của một nhà báo Mỹ bày tỏ những trăn trở, day dứt về một cuộc chiến mà theo ông sự tốn kém và đau đớn nhất trong lịch sử nước Mỹ thế kỷ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Sâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!