Chương trình đổi dầu lấy lương thực của Liên hợp quốc 5 tỷ USD biến mất

Sau một năm chế độ Saddam sụp đổ, các quan chức Mỹ tuyên bố họ có bằng chứng cho thấy Saddam đã chuyển khoảng 5 tỷ USD tiền thu được từ chương trình đổi dầu lấy lương thực vào các tài khoản ngân hàng riêng. Và ít nhất 3 quan chức cao cấp LHQ đang bị tình nghi nhận tiền bất hợp pháp từ Saddam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
LHQ
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!