Nhà con rồng, di tích lịch sử quân sự hàng đầu của thời đại Hồ Chí Minh\

Nhà con rồng nằm trong khu di tích Điện Kính Thiên nơi làm việc của sở chỉ huy quân sự Pháp. Từ năm 1954 Nhà Con rồng là địa điểm của tổng quân uỷ và là nơi làm việc của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nơi diễn ra nhiều sự kiện gắn liền với với những quyết sách đúng đắn của Đảng, quân đội trong thời kỳ đấu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tuấn Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!