Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta phát triển nhanh hơn, vững hơn\

Bài phát biểu của đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy lực lượng quân đội nhân dân VN tại lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Nguyên Giáp
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!