Một phương án bảo vệ Hoàng Thành\

Ông Trần Anh Vinh, g.đốc, chủ tịch Hội đồng tư vấn hỗ trợ phát triển hạ tầng cơ sở thuộc Hội KH & KT xây dựng Việt Nam giới thiệu phương án nhà mái che và hệ thống thoát nước mưa tại khu vực khai quật Hoàng Thành

Lưu vào:
Tác giả chính: Đức Trung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!