Ai là chủ nhân thực sự của nền kinh tế nước Nga: Từ báo cáo của Ngân hàng thế giới\

Tình hình nền kinh tế Nga qua cuộc khảo cưú của WB, những thế lực đối đầu và vai trò của TT.PuTỉntrong việc quản lý điều hành nền kinh tế

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Phan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!