Code du Sport

Sách bao gồm các luật và các văn bản dưới luật liên quan đến vấn đề thể thao: quản lý nhà nước trong thể thao; trách nhiệm pháp lý và bảo hiểm thể thao; vấn đề thông tin-môi trường-kinh phí-trọng tài... trong thể thao

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Trường Đại học tổng hợp Limoges. Trung tâm pháp luật và kinh tế thể thao
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Dalloz, 1997
Phiên bản:Lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.099 C419e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn