Bức thông điệp lạnh lùng cho người Mỹ\

Bức thông điệp qua đoạn băng video rùng rợn trên trang Web của nhóm vũ trang Hồi giáo tả chi tiết Nick, một công dân Mỹ bị hành quyết chặt đầu ở Irắc làm nước Mỹ bàng hoàng

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đại Phượng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!