Điện Biên Phủ xưa và nay\

Hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những kỷ niệm, những sự kiện lịch sử trong chỉ huy đường lối chiến lược của Đảng và quân đội ta trước giờ phút quyết định làm nên chiến tháng Điên Biên Phủ

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Nguyên Giáp
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!