Code général des impôts - Livre des procédures fiscales\

Sách tập hợp các quy định pháp luật về các nguyên tắc đánh thuế đối với từng loại đối tượng chịu thuế, các phương thức kiểm soát việc thu thuế, các trường hợp miễn giảm thuế và thẩm quyền của cơ quan thuế

Lưu vào:
Tác giả chính: Jean Lamarque
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Dalloz, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.666 C419e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn