Atlas bordas économique et politique\

Đây là tập bản đồ và biểu đồ về sự phát triển kinh tế và tương quan về chính trị của các nước và các châu lục trên thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Pierre Serryn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Bordas, 1991
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 909.83 A110l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn