Lại về đất nước Triệu Voi\

Khai mạc triển lãm mĩ thuật Lào - Việt tại thủ đô Viêng chăn, gìn giữ di sản độc đáo bản sắc văn hóa hai dân tộc, thắm tình đoàn kết hưũ nghị

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Trần Sơn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!