Introduction à l'analyse microéconomique\

Tác giả phân tích nguồn gốc của việc trao đổi tự do, những nguyên tắc của thương mại tự do và việc phối hợp nhịp nhàng giữa cung và cầu để điều hòa nền kinh tế ở tầm vĩ mô

Lưu vào:
Tác giả chính: Jean-Michel Grandmont
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Bicentenaire, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 339 I-311t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn