La déclaration des droit de l'homme et du citoyende 1789\

Các tác giả giới thiệu quá trình soạn thảo tuyên ngôn về quyền con người 1789, phân tích một số điều về các quyền cơ bản, đồng thời so sánh mối quan hệ giữa quyền con người và các quyền công dân hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Gérard Conac
Đồng tác giả: Gérard Teboul, Marc Debene
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.085 D201l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn