Loại tên khủng bố khỏi diễn đàn Liên hợp quốc: Sự thật ở Tây nguyên\

Về tên Ksor Kok, một tên thổ phỉ Fulro, một tổ chức ly khai khủng bố đã bị Liên hợp quốc giải giáp hóa thân thành Chủ tịch quỹ người thượng. Trả lời báo Thanh niên về mức độ gây rối ngày 10-4-2004 tại Gia lai, Chủ tịch UBND tỉnh Gia lai Nguyễn Vỹ Hà đã kịch liệt lên án hành động bạo lực gây rối vừa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Hải Vân
Đồng tác giả: Võ, Ba
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!