Administration et processus de décision\

Sách phân tích các quy định của pháp luật liên quan đến việc ra quyết định hành chính cuả các cơ quan nhà nước; vai trò của người lãnh đạo, giá trị của thông tin và thẩm quyền của các cơ quan trong quá trình này

Lưu vào:
Tác giả chính: Herbert A. Simon
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: économica, 1983
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.06 A102m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn