La monnaie et la politique monetaire\

Sách giới thiệu quá trình lịch sử hình thành và phát triển của tiền tệ; phân tích các phương thức quản lý tiền tệ, thị trường tiền tệ và các hệ thống tiền tệ trên thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Jacques-Henri David
Đồng tác giả: Philippe Jaffeé
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: économica, 1990
Phiên bản:Lần thứ 3
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.4 M430n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn