Tìm lại hình hài của Hoàng thành Thăng Long - Hoàng thành ở đâu\

Cuộc hội thảo ngày 3-6-2004 tiến hành xác định vị trí, quy mô của Hoàng Thành Thăng Long qua các hệ thống bản đồ và tư liệu khảo cổ học

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Thanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!