Hai cái nạn cản trở cải cách hành chính

Nội dung trao đổi của ông Đinh La Thăng, đbqh tỉnh Thừa thiên-Húê với báo Tuổi trẻ về cải cách hành chính hiện. Theo ông Thăng, thủ trưởng con và lạm phát họp là 2 cái nạn cản trở CCHC. Cơ chế đã trở thành nạn của vòng luẩn quẩn đào tạo cán bộ và phong cách làm việc của các quan chức nhà nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!