Có một dòng sông Ngọc Hà giữa lòng Hà Nội: Phát hiện mới\

Hà Nội có một con sông gắn liền với tên ngõ, tên làng, tên chợ, tên phố, tên trường từ bao đời nay, đó là dòng Ngọc Hà. Các nhà khoa học đã lần theo dấu viết lịch sử chứng minh HN có con sông Ngọc chảy qua Hoàng Thành Thăng Long thời Lý, Trần, Lê. Con sông này là địa điểm để hoàng gia và các đại thầ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vi Quý
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!