Thông tin báo chí trong hoạt động Quốc hội: Kỷ niệm ngày nhà báo VN 21-6

ý kiến của một số ĐBQH về tác dụng của việc sử dụng thông tin báo chí trong hoạt động của Quốc hội

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!