Báo chí thế giới xưa và nay: Nhân kỷ niệm ngày báo chí VN 21-6\

Hoạt động của báo chí thế giới từ tờ báo đầu tiên ra đời, sự phát triển qua các thời kỳ lịch sử; đặc biệt báo chí qua mạng Internet đánh giá sự lớn mạnh vượt bậc và bạn đọc biết được thông tin sự kiện đang xảy ra tại các địa điểm xa mình hàng ngàn km...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thi Châu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!