Vụ việc đang thanh tra, điều tra thông tin được không\

Một số ý kiến của các đồng chí lãnh đạo về vai trò và sức mạnh của báo chí trong đời sống xã hội. Một số đề nghị có cơ chế phù hợp để thu thập thông tin, công bố thông tin, đặc biệt với những vụ việc tiêu cực trong quá trình điều tra, thanh tra...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Lợi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!