Pas d'économie sans monnaie\

Tác giả cuốn sách phân tích tác dụng và vị trí của tiền tệ trong đời sống xã hội; sự hình thành và phát triển cùng các quy luật lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế; đồng thời nêu lên vai trò của tiền tệ trong việc phục vụ các mục đích chính trị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Guénaclle Le Solleu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Hatier, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 336.74 P109d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn