Microéconomie\

Tác giả dùng các tri thức về toán học để phân tích sự cần thiết của quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế; phương thức điều hành; các giá trị thu được từ các thị trường kinh tế mở...

Lưu vào:
Tác giả chính: Francois Etner
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: PUF, 1987
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.5 M301r
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn