Code pratique de l'éducation nationale\

Sách giới thiệu các quy định của pháp luật về giáo dục và hiệu quả việc áp dụng nó trong thực tế quản lý ngân sách giáo dục và tổ chức các mô hình trường, phương tiện giao thông cho học sinh và hội đồng giáo dục

Lưu vào:
Tác giả chính: Jean Ferrez
Đồng tác giả: René Perié
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Berger-Levrault, 1989
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.44 C419e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn