Quy hoạch thành cổ - bài toán chưa có lời giải: Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội\

Ngày 28-4-2004 trên di tích nền điện Kính Thiên đã được chuyển quyền quản lý khu vực Cấm Thành từ Bộ Quốc phòng về UBND tp.Hà Nội. Hình ảnh của Đoan Môn, điện Kinh Thiên và những băn khoăn của các nhà sử học trong và ngoài nước khi nghiên cưú thực trạng di tích khảo cổ Hoàng Thành...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thu Thuỷ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!