ASEAN bước vào tiến trình hội nhập mới\

Về cuộc họp thường niên của 10 nước ASEAN khai mạc tại Jakarta chương trình hành động của khối sẽ tiến tới một cộng đồng thịnh vượng, hòa bình tiến tới thành lập một cộng đồng an ninh ASEAN

Lưu vào:
Tác giả chính: Trí Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
AMM
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!