Lamy droit immobilier\

Sách tập hợp các quy định của pháp luật và các bài phân tích các quy định về nhà ở, các công trình xây dựng, quản lý bất động sản

Lưu vào:
Tác giả chính: Jean-Louis Bergel
Tác giả tập thể: Lamy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Lamy, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.043 L104y
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn