Cần có tư vấn chính xác để phục dựng di tích Hoàng thành

Phân tích của TS khảo cổ Bùi Chí Hoàng về những nét tương đồng giữa di tích kinh đô cũ của Nhật và Hoàng thành Thăng long, Hà nội để tìm giải pháp bảo vệ và tôn tạo di sản văn hóa

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!