Kế hoạch di chuyển thủ đô của Hàn quốc\

Chính phủ Hàn quốc chính thức thông báo kế hoạch di chuyển thủ đô hành chính với 4 nơi là ứng cử viên. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 2007, việc di chuyển vào năm 2012 và kết thúc vào năm 2030 với tổng chi phí 38,8tỷ USD

Lưu vào:
Tác giả chính: Hải Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!