Thành phố Buôn Ma Thuột qua các thời kỳ: Tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập tp.Buôn Ma Thuột (1904-2004)\

Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Buôn Ma Thuột kể từ khi thực dân Pháp bắt tay vào việc xây dựng bộ máy thống trị. Ngày 2-11-1899 toàn quyền Đông Dương Paul Doumer ký nghị định thành lập tỉnh Đak lak và ngày 22-11-1904, lại ký nghị định thành lập tỉnh Đak lak...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Sang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!