Giá trị, pháp lý của một cam kết quốc tế đầu tiên ở Việt nam: Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Geneve về Đông Dương\

Ngày 21-7-1954, hồi 3 giờ 50 sáng, tổng thư ký Paul Boncout đưa lọ mực cho tường Henri Delteil thay mặt Bộ tổng chỉ huy Pháp ký hiệp định đình chiến ở đông dương...

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Trung Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!