Nhà bác học EINSTEIN đã từng từ chối không làm tổng thống IXRAEL\

Nhà Bác học EINSTEIN không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học mà còn là người tuyệt vời có tầm nhìn tiến bộ, một lý tưởng vì một thế giới hòa bình. Ông đấu tranh với tư tưởng phân biệt chủng tộc, đặc biệt quan tâm tới người do thái. Đó cũng là lý do ông từ chối không làm tổng thống IXRAEL...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Simon Veille
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!