Chuyện một đời người và 3.000 ngày oan trái\

Kể từ ngày 17-3-2003, nghị quyết 388 của UBTVQH về bồi thường cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng gây ra được ban hành ngày 25-3-2004, nhiều vụ oan sai được minh oan cho người vô tội. Ghi chép của tác giả về một vụ oan sai đối với ông Nguyễn Văn Căn, ở Hà Nội......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh Việt
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!