La Thailande aujourd'hui\

Tác giả giới thiệu khái quát về lịch sử đất nước và con người Thái Lan với những nét đặc trưng của một nền văn hóa mang đậm nét phương đông cùng những tập tục, phong cách sống và thắng cảnh nổi tiếng của đất nước này

Lưu vào:
Tác giả chính: Gérard Pouradier
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Jaguar, 1992
Phiên bản:Lần thứ 3
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.3 Th103l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn