Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ và nghiên cưú lý luận của Đảng\

Bài phát biểu của đồng chí Trần Đức Lương, Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước, tại Hội nghị cán bộ công chức của hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Lương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!