Cancer, sida et société\

Cuốn sách bao gồm các bài viết phân tích về những hậu quả y tế, kinh tế và đạo đức của các căn bệnh thế kỷ: ung thư và sida. Đồng thời các tác giả cũng nêu rõ vai trò của y tế, giáo dục và các tổ chức trong việc ngăn chặn sự phát triển của các bệnh này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Claude Jasmin
Đồng tác giả: Gabriel Bez
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: ESF, 1993
Phiên bản:Lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 362.1 C105c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn