Ai lộng hành, ai bao che: Về vi phạm nghiêm trọng luật đất đai tại huyện Quốc Oai, Hà tây\

Việc vi phạm luật đất đai kéo dài tại huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây. Hầu hết cán bộ cấp xã và huyện đã bao che cho nhau. Khi bị nhân dân khiếu kiện số cán bộ này không bị xử lý kỷ luật mà thậm trí còn được cất nhắc lên chức vụ cao hơn, điều này làm mất lòng tin trong nhân dân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Phú Thọ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vpl
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!