Hướng về cơ sở, tiếp tục nâng cao hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư\

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội nghị biểu dương khu dân cư tiêu biểu toàn quốc lần thứ 2, do UBTƯMTTQ Việt Nam tổ chức ngày 11-8-2004. Có 141 khu dân cư tiêu biểu đại diện cho hơn 10 vạn khu dân cư trong cả nước về dự Hội nghị này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Lương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!