L'essentiel sur droit du travail\

Sách khái quát lịch sử, nguồn gốc của luật lao động; phân tích các chế định cơ bản của luật lao động: hợp đồng lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động...

Lưu vào:
Tác giả chính: Claude Orliac
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: L'Hermès, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344 E206s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn