Le droit international privé\

Tác giả tóm lược những khái niệm cơ bản của luật tư pháp quốc tế, bao gồm các vấn đề: quốc tịch, các thủ tục hành chính, người nước ngoài, đặc biệt là vấn đề xung đột tư pháp quốc tế

Lưu vào:
Tác giả chính: Pierre Guiho
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Hermès, 1995
Phiên bản:Lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 341 Dr428t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn