Di tích Hoàng thành sẽ là di sản văn hóa thế giới\

Hội thảo quốc tế tư vấn về di chỉ khảo cổ Ba đình và Hoàng thành Thăng Long đề nghị đăng ký xếp hạng di sản văn hóa thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Trang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!