Các cửa ô Hà nội\

Theo nhà sử học Biệt Lam Trần Huy Bá, Hà nội năm Minh Mạng 12 (1831) có tới 16 cửa ô. Qua năm tháng, một số cửa ô chỉ còn lại như những chứng tích và hiện còn lại duy nhất Ô quan chưởng. Bài giới thiệu xác định vị trí một số cửa ô nổi tiếng hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Huy Phòng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!