Les espaces urbains dans le monde\

Tác giả cuốn sách phân tích giá trị về kiến trúc lịch sử và xã hội của các vùng đô thị, cũng như giới thiệu các xu hướng phát triển của các đô thị trong thời gian tới

Lưu vào:
Tác giả chính: Pierre Laborde
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Nathan, 1994
Phiên bản:Lần thứ 2
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 725 E206p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn