Lá cờ đỏ sao vàng trở thành quốc kỳ từ khi nào

Lá cờ đỏ sao vàng chính thức trở thành quốc kỳ của Việt nam được quy định trong Sắc lệnh số 5 ngày 5-9-1945 của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tức 3 ngày sau khi Chủ tịch Hồ chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!