Bác Hồ trong thời điểm lịch sử trọng đại: Kỷ niệm 59 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành thành công 19/8/1945\

Bài phân tích những thời điểm lịch sử trọng đại đối với vận mệnh đất nước và tài năng, uy tín, vai trò quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những thời khắc hiểm nghèo của đất nước, đặc biệt là vào năm 1945

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!